Podkłady gruntujące

Grunt Bitumiczny Technonicol

Gotowy do użycia roztwór bitumu do przygotowywania podłoży przed ułożeniem powłok hydroizolacyjnych z pap termozgrzewalnych i samoprzylepnych lub mas bitumicznych. Do stosowania na zimno.

 

OPIS PRODUKTU
Grunt bitumiczny jest roztworem wysokiej jakości bitumu naftowego o temperaturze mięknienia co najmniej 70 ˚С w specjalnie dobranych rozpuszczalnikach organicznych. Charakteryzuje się wysoką zdolnością penetracji i krótkim czasem schnięcia. Gotowy podkład można nakładać od razu na podłoże, co zapewnia dodatkowy komfort i przyspiesza czas wykonania prac.

 

PRZEZNACZENIE PRODUKTU
Do gruntowania podłoży betonowych, cementowo-piaskowych i innych powierzchni mineralnych przed ułożeniem pokryć dachowych i powłok hydroizolacyjnych z pap termozgrzewalnych i samoprzylepnych oraz mas bitumicznych.

 

SPOSÓB UŻYCIA
Grunt bitumiczny BITUMEN PRIME COATING nakłada się w jednej warstwie za pomocą szczotki dekarskiej, pędzla lub walka. Przy takim nałożeniu grunt wciera się w powierzchnię, nasyca ją i wzmacnia, zapewniając silną przyczepność powłoki hydroizolacyjnej do podłoża.

 

ZUŻYCIE
0.25–0.35 l/m2 (1l na 3.33 m2 powierzchni)

 

OPAKOWANIE
Wiadro 10 i 20 litrów.

opis gonty bitumiczne

 

Technonicol 03 - podkład gruntujący

Podkład gruntujący bitumiczno-polimerowy gotowy do użycia roztwór do stosowania na podłożach metalowych, betonowych, cementowo-piaskowych i innych powierzchniach mineralnych oraz na starych pokryciach papowych przed ułożeniem warstwy hydroizolacyjnej. Może być stosowany na obiektach mostowych.

 

OPIS PRODUKTU
Podkład gruntujący bitumiczno-polimerowy TECHNONICOL № 03 składa się z roztworu bitumu naftowego, polimerów i dodatków adhezyjnych w specjalnie dobranych rozpuszczalnikach organicznych. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia i skutecznie zabezpiecza powierzchnię metalową przed korozją przed ułożeniem warstwy hydroizolacyjnej. Po ułożeniu hydroizolacji zwiększa przyczepność nakładanego materiału do podłoża.

 

PRZEZNACZENIE PRODUKTU
Podkład gruntujący bitumiczno-polimerowy TECHNONICOL № 03 przeznaczony jest do obróbki powierzchni przęseł obiektów mostowych przed ułożeniem materiałów hydroizolacyjnych, do gruntowania powierzchni cementowo-piaskowych, betonowych i innych przed ułożeniem pokryć dachowych i powłok hydroizolacyjnych z pap zgrzewalnych i samoprzylepnych oraz mas bitumicznych.

 

SPOSÓB UŻYCIA
Grunt nakłada się w jednej warstwie za pomocą pędzla, szczotki dekarskiej lub wałka. Zaleca się stosowanie w temperaturach dodatnich. Przy prowadzeniu robót w temperaturze poniżej +5ºC, zaleca się umieścić opakowanie z produktem w pomieszczeniu w temperaturze pokojowej, na około dobę przed użyciem, w celu uzyskania lepszych właściwości aplikacyjnych.

 

ZUŻYCIE
0.25–0.35 l/m2 (1l na 3.33 m2 powierzchni)

 

OPAKOWANIE
Wiadro 20 litrów.

opis gonty bitumiczne 2

 

Dysperbit- wodna emulsja asfaltowo-kauczukowa

Gotowa do użycia wodna emulsją asfaltowo-kauczukowa do wykonywania powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych dachów, wylewek betonowych, piwnic i innych elementów. Gruntowania podłoża po rozcieńczeniu wodą. Renowacji i konserwacji pokryć dachowych. Do stosowania na zimno wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń.

 

OPIS PRODUKTU
Dysperbit jest wodną emulsją asfaltowo-kauczukową z dodatkami uszlachetniającymi. Ma doskonale właściwości penetracyjne, stosuje się na suche i wilgotne podłoża, charakteryzuje się wysoką przyczepnością do powierzchni.

 

PRZEZNACZENIE PRODUKTU
Do wykonywania powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych dachów, wylewek betonowych, piwnic i innych elementów. Gruntowania podłoża po rozcieńczeniu wodą. Renowacji i konserwacji pokryć dachowych. Wykonywania bezspoinowych pokryć dachowych na podkładzie z jednej warstwy papy. Wykonywania zbrojonych bezspoinowych, bezpapowych pokryć dachowych.

 

SPOSÓB UŻYCIA
W zależności od chłonności podłoża Dysperbit należy rozcieńczyć wodą w stosunku od 1:1 do 1:6 (woda\dysperbit). Masę nakłada się na powierzchnię ręcznie, za pomocą pędzla, szczotki dekarskiej lub wałka. Możliwe jest również nakładanie natryskowe. Przy układaniu kilku warstw, każdą kolejną nanosimy po wyschnięciu poprzedniej.
Grubość jednej warstwy nie powinna przekraczać 1mm. Prace należy wykonywać przy temperaturze powietrza i podłoża od +5 ºC do +30 ºC.

 

ZUŻYCIE
Zużycie na 1 warstwę hydroizolacji (w zależności od rodzaju podłoża) 0.5 – 1 l/m2.

 

OPAKOWANIE
Wiadro 10 i 20 litrów.

opis gonty bitumiczne 3

 

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej