Master

GRUNT BITUMICZNY

Grunt bitumiczny MASTER służy do gruntowania podłoży pod hydroizolacyjne pokrycia rolowane i powłokowe. Zwiększa przyczepność materiałów do podłoża.

SPOSÓB UŻYCIA:

 1. Przed użyciem dokładnie wymieszać.
 2. Oczyścić powierzchnię z kurzu, brudu, tłustych plam.
 3. Grunt nakłada się w jednej warstwie za pomocą pędzla, szczotki dekarskiej lub wałka.
 4. Czas schnięcia gruntu – do 12 godzin. Im niższa jest temperatura otoczenia, tym dłuższy czas schnięcia podkładu. Grunt uważany za wyschnięty, jeśli powierzchnia nie jest lepka.

 

TEMPERATURA WYKONYWANIA PRAC:

od -10 do +40 °C. Przy prowadzeniu robót w temperaturze poniżej +5ºC zaleca się umieścić opakowanie z produktem w pomieszczeniu w temperaturze pokojowej na około dobę przed użyciem, w celu uzyskania lepszych właściwości aplikacyjnych.

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

przechowywać w suchym, zaciemnionym miejscu w temp. od -20 do +30 °C.

 

GWARANTOWANY OKRES PRZECHOWYWANIA:

18 miesięcy.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Prace wykonywać w rękawicach ochronnych na otwartej przestrzeni lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unikać kontaktu roztworu z oczami i skórą. Nie stosować w pobliżu źródeł otwartego ognia. Nie używać w pomieszczeniach mieszkalnych.

Zużycie: 0.35 l/m2
Opakowania: 3, 10, 18 l

 

Hydroizolacja fundamentów

Masa bitumiczna do hydroizolacji podziemnych konstrukcji budowlanych MASTER. Hydroizolacja do fundamentów MASTER stanowi wodoodporną warstwę zewnętrzną, która skutecznie chroni fundamenty przed wilgocią, ściekami i wodą gruntową.

SPOSÓB UŻYCIA:

 1. Przed użyciem wymieszać.
 2. Oczyścić powierzchnię z kurzu, brudu, tłustych plam.
 3. W celu zapewnienia niezawodnej przyczepności materiałów hydroizolacyjnych do podłoża, porowate powierzchnie należy zagruntować Gruntem bitumicznym MASTER.
 4. Nakładać w 2 warstwach za pomocą szpachelki lub szczotki dekarskiej. Druga warstwa musi być nałożona po wyschnięciu pierwszej.
 5. Czas schnięcia jednej warstwy – około 12 godzin. Im niższa jest temperatura otoczenia, tym dłuższy czas schnięcia podkładu. Podkład wysechł, jeśli powierzchnia nie jest lepka.
 6. Powstałą jednolitą warstwę należy zabezpieczyć przed działaniem mechanicznym za pomocą płyt termoizolacyjnych lub ochronnych.

 

TEMPERATURA WYKONYWANIA PRAC:

od -10 do +40 °C. Przy prowadzeniu robót w temperaturze poniżej +5 ºC, zaleca się umieścić opakowanie z produktem w pomieszczeniu w temperaturze pokojowej, na około dobę przed użyciem, w celu uzyskania lepszych właściwości aplikacyjnych.

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

przechowywać w suchym, zaciemnionym miejscu w temp. od -20 do +30 °C.

 

GWARANTOWANY OKRES PRZECHOWYWANIA:

18 miesięcy.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Prace wykonywać w rękawicach ochronnych. Nie stosować w pobliżu źródeł otwartego ognia. Prace należy wykonywać na otwartej przestrzeni. Unikać kontaktu roztworu z oczami i skórą.

Zużycie: dla jednej warstwy 1 kg/m2
Opakowania: 3, 10, 18 kg

gonty opis 1

 

Hydroizolacja pokryć dachowych

Bitumiczno-kauczukowa masa do renowacji i konserwacji pokryć dachowych MASTER. Niezawodna ochrona każdego pokrycia dachowego za pomocą monolitnej powłoki hydroizolacyjnej o wysokiej wytrzymałości. Masa bitumiczno-kauczukowa do dachów MASTER skutecznie chroni przed przeciekaniem i zwiększa żywotność dachu.

SPOSÓB UŻYCIA:

 1. Przed użyciem wymieszać.
 2. Oczyścić powierzchnię z kurzu, brudu, tłustych plam.
 3. W celu zapewnienia niezawodnej przyczepności materiałów hydroizolacyjnych do podłoża, porowate powierzchnie należy zagruntować Gruntem bitumicznym MASTER.
 4. Nakładać w 3 warstwach za pomocą szpachelki, szczotki dekarskiej lub metodą wylewania i poziomowania. Każda kolejna warstwa musi być nałożona po wyschnięciu poprzedniej.
 5. Czas schnięcia jednej warstwy – około 12 godzin. Im niższa jest temperatura otoczenia, tym dłuższy czas schnięcia podkładu. Podkład wysechł, jeśli powierzchnia nie jest lepka. Grubość każdej nałożonej warstwy powinna wynosić 1-1.5 mm.
 6. Między warstwami konieczne jest wykonanie zbrojenia za pomocą siatki szklanej lub włókna szklanego.
 7. Powstałą jednolitą warstwę zabezpieczyć przed ultrafioletowym promieniowaniem za pomocą posypki ochronnej lub masy bitumicznoaluminiowej TECHNONICOL № 57.

Czas ostatecznego osiągnięcia właściwości hydroizolacyjnych pokrycia dachowego na bazie masy bitumicznej – 7 dni.

 

TEMPERATURA WYKONYWANIA PRAC:
od -10 do +40 °C. Przy temperaturze poniżej +5 °C podkład należy przechowywać w temperaturze pokojowej co najmniej przez 24 h przed zastosowaniem.

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:
przechowywać w suchym, zaciemnionym miejscu w temp. od -20 do +30 °C.

 

GWARANTOWANY OKRES PRZECHOWYWANIA:
18 miesięcy.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Prace wykonywać w rękawicach ochronnych. Nie stosować w pobliżu źródeł otwartego ognia. Prace należy wykonywać na otwartej przestrzeni. Unikać kontaktu roztworu z oczami i skórą.

 

Zużycie: dla jednej warstwy 1.1-1.5 kg/m2
Opakowania: 3, 10, 18 kg

gonty opis 2

 

Lepik na zimno

Lepik na zimno do remontu pokryć dachowych, klejenia i hydroizolacji MASTER. Wygodny i wielofunkcyjny lepik przeznaczony do napraw pokryć z pap asfaltowych lub pokryć bitumicznych bezspoinowych, klejenia materiałów na bazie bitumu do cegieł, betonu, metalu, drewna, ceramiki i innych rodzajów powierzchni. Do stosowania na zimno.

SPOSÓB UŻYCIA PRZY NAPRAWIE:

 1. Fragment, wymagający naprawy, naciąć krzyżowo.
 2. Oczyścić powierzchnię z kurzu, brudu, tłustych plam i wysuszyć.
 3. Zagruntować powierzchnię Gruntem bitumicznym MASTER.
 4. Nakładać szpachelką warstwę lepiku o grubości 0.5-1 mm. Końce koperty dociskać do momentu pojawienia się masy w szwach.
 5. Na to miejsce nałożyć łatę z papy lub zbrojoną włóknem szklanym warstwę lepiku, większą o 100 mm z każdej strony od obrysu szkodzenia.
 6. W przypadku zastosowania łaty z lepiku należy ją zabezpieczyć przed działaniem UV posypką ochronną lub masą bitumiczno-aluminiową TECHNONICOL № 57.
  .

SPOSÓB UŻYCIA PRZY KLEJENIU:

 1. Masę rozprowadzić za pomocą szpachelki na jednej z klejonych powierzchni.
 2. Powierzchnie połączyć, unikając tworzenia fałd i pęcherzy.
 3. Papowe pokrycie wałkować wałkiem do momentu pojawienia się masy w szwach. Lepik przeznaczony do klejenia papy z dolną warstwą ochronną z posypką piaskową. Niedozwolone klejenie materiałów z dolną warstwą ochronną z folii.

 

TEMPERATURA WYKONYWANIA PRAC:
od -10 do +40 °C. Przy temperaturze poniżej +5 °C podkład należy przechowywać w temperaturze pokojowej co najmniej przez 24 h przed zastosowaniem.

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:
przechowywać w suchym, zaciemnionym miejscu w temp. od -20 do +30 °C.

 

GWARANTOWANY OKRES PRZECHOWYWANIA:
18 miesięcy.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Prace wykonywać w rękawicach ochronnych. Nie stosować w pobliżu źródeł otwartego ognia. Prace należy wykonywać na otwartej przestrzeni. Unikać kontaktu roztworu z oczami i skórą.

Zużycie: 0.8-1.8 kg/m2
Opakowania: 3, 10, 18 kg

gonty opis 2

 

Antykorozyjny preparat

Antykorozyjny bitumiczno-polimerowy preparat MASTER. Preparat przeznaczony do antykorozyjnej obróbki metalowych powierzchni zagłębionych w ziemi: zbiorniki, rury, słupy i podobne oraz metalowych konstrukcji narażonych na działanie wilgoci.

SPOSÓB UŻYCIA:

 1. Przed użyciem wymieszać.
 2. Oczyść powierzchnię mechanicznie z rdzy i kurzu za pomocą żelaznej szczotki lub papieru ściernego.
 3. W przypadku zabrudzeń lub tłustych plam oczyścić powierzchnię środkiem odtłuszczającym.
 4. Środek nakładać w 2 warstwach pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. Czas schnięcia 1 warstwy – około 1 godziny.

 

TEMPERATURA WYKONYWANIA PRAC:
od -10 do +40 °C. Przy temperaturze poniżej +5 °C podkład należy przechowywać w temperaturze pokojowej co najmniej przez 24 h przed zastosowaniem.

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:
przechowywać w suchym, zaciemnionym miejscu w temp. od -20 do +30 °C.

 

GWARANTOWANY OKRES PRZECHOWYWANIA:
18 miesięcy.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Prace wykonywać w rękawicach ochronnych. Nie stosować w pobliżu źródeł otwartego ognia. Prace należy wykonywać na otwartej przestrzeni. Unikać kontaktu roztworu z oczami i skórą.

Zużycie: dla 1 warstwy 0.4 kg/m2
Opakowania: 2.4, 8 kg

gonty opis 2

 

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej