Papy nawierzchniowe

nexler-premium-pye-pv250-s56h

NEXLER PREMIUM PYE PV250 S56H

Dane techniczne:

Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa
Rodzaj posypki: gruboziarnista
Rodzaj asfaltu, giętkość papy: modyfikowany SBS, -25 °C
Wady widoczne: brak wad widocznych
Długość: ≥ 5,0 m
Szerokość: ≥ 0,99 m
Prostoliniowość: ≤ 10 mm na 5 m długości rolki
Ilość na palecie: 24 rolek (120 m2)
Grubość: (5,6  0,2) mm
Odporność na działanie ognia zewnętrznego: Broof (t1)
Reakcja na ogień: klasa E
Wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu:
10 kPa (met. A), 400 kPa (met. B)
Wytrzymałość na rozciąganie:
kierunek podłużny: 1200  200 N/50 mm
wydłużenie: (60 ± 15) %
kierunek poprzeczny: 900  200 N/50 mm
wydłużenie: (60 ± 15) %
Odporność na obciążenie statyczne: ≥ 20 kg (metoda A)
Odporność na uderzenie: ≥ 2000 mm (metoda A)
Wytrzymałość na rozdzieranie:
kierunek podłużny: 350  100 N
kierunek poprzeczny: 350  100 N
Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -25 ˚C
Trwałość-odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze: (100  10) °C
Stabilność wymiarów: ≤ 1%
Zgodność z normą:
EN 13707:2004+A2:2009 (PN-EN 13707+A2:2012)


Zastosowanie:

Papa NEXLER PREMIUM PYE PV250 S56H przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych w wielowarstwowych pokryciach dachowych w tym do pokryć dachowych pod ciężkie zabezpieczenie powierzchni. Papę można stosować do wykonywania nowych jak i renowacji starych pokryć dachowych. Dopuszczalne pochylenie połaci dachowej od 1%.

 

exler-premium-53h

NEXLER Premium 53H (PYE PV250 S53)

Dane techniczne:

Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa
Rodzaj posypki: gruboziarnista
Rodzaj asfaltu, giętkość papy: modyfikowany SBS, -25 °C
Wady widoczne: brak wad widocznych
Długość: ≥ 5,0 m
Szerokość: ≥ 0,99 m
Prostoliniowość: ≤ 10 mm na 5 m długości rolki
Ilość na palecie: 24 rolek (120 m2)
Grubość: (5,3  0,2) mm
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze: ≥ 100°C
Odporność na działanie ognia zewnętrz.:Broof (t1), Broof (t2), Broof(t3)
Reakcja na ogień: klasa E
Wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu:
10 kPa (metoda A), 400 kPa (metoda B)
Wytrzymałość na rozciąganie:
kierunek podłużny: 1200  250 N/50 mm
wydłużenie: (50 ± 15) %
kierunek poprzeczny: 900  250 N/50 mm
wydłużenie: (50 ± 15) %
Odporność na obciążenie statyczne: ≥ 15 kg (metoda A)
Odporność na uderzenie: ≥ 1500 mm (metoda A)
Wytrzymałość na rozdzieranie:
kierunek podłużny: 350  150 N
kierunek poprzeczny: 350  150 N
Wytrzymałość złącza (ścinanie):
zakład podłużny: 850  250 N/50 mm
zakład poprzeczny: 1100  250 N/50 mm
Wytrzymałość złącza (oddzieranie):
zakład podłużny: 200  70 N
zakład poprzeczny: 200  70 N
Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -25 °C
Trwałość-odporność na spływanie w podwyższonej
temperaturze: (100  10) °C
Stabilność wymiarów: ≤ 1%
Substancje niebezpieczne: Patrz Informacja o substancjach
zawartych w wyrobie. Nie zawiera azbestu ani składników smoły
węglowej.
Zgodność z normą:
EN 13707:2004+A2:2009 (PN-EN 13707+A2:2012)

 

Zastosowanie:

Papa NEXLER PREMIUM 53H przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych w wielowarstwowych pokryciach dachowych w tym do pokryć dachowych pod ciężkie zabezpieczenie powierzchni. Papa szczególnie polecana jest do wykonywania pokryć dachowych gdzie planowany jest montaż ogniw fotowoltaicznych. Papę NEXLER Premium 53H można stosować w jednej warstwie na dachy, na których nie stosuje się mocowania mechanicznego w tym do renowacji starych pokryć dachowych. Dopuszczalne pochylenie połaci dachowej od 1%. Jako izolacja wodochronna dachów papa podlega badaniu reakcji na ogień i badaniu działania ognia zewnętrznego.

 

 

nexler-pj-52h-1

NEXLER PJ PYE PV250 S52H

Dane techniczne:

Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa wzmacniana włóknem
szklanym
Rodzaj posypki: gruboziarnista
Rodzaj asfaltu, giętkość papy: modyfikowany SBS, -20 °C
Wady widoczne: brak wad widocznych
Długość: ≥ 6,0 m
Szerokość: ≥ 0,99 m
Prostoliniowość: ≤10 mm na 5 m długości rolki
Ilość na palecie: 24 rolek (144 m2)
Grubość: 5,2 mm  10 %
Odporność na działanie ognia zewnętrznego:
BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3)
Reakcja na ogień: klasa E
Wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu:
10 kPa (metoda A), 400 kPa (metoda B)
Wytrzymałość na rozciąganie:
kierunek podłużny: 700 + 300; -200 N/50 mm
wydłużenie: (50 ± 15) %
kierunek poprzeczny: 500 + 300; - 200 N/50 mm
wydłużenie: (50 ± 15) %
Odporność na obciążenie statyczne: ≥ 10 kg (metoda A)
Odporność na uderzenie: ≥ 1000 mm (metoda A)
Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -20 °C
Trwałość-odporność na spływanie w podwyższonej
temperaturze: (100  10) °C
Stabilność wymiarów: ≤ 0,5%
Zgodność z normą:
EN 13707:2004+A2:2009 (PN-EN 13707+A2:2012)


Zastosowanie:

Papa NEXLER PJ PYE PV250 S52H przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych w wielowarstwowych pokryciach dachowych, w tym do pokryć dachowych przeznaczonych pod ciężkie zabezpieczenie powierzchni. Papę można stosować do wykonywania nowych jak i renowacji starych pokryć dachowych. Papę NEXLER PJ PYE PV250 S52H można stosować w jednej warstwie na dachy, na których nie stosuje się mocowania mechanicznego w tym do renowacji starych pokryć dachowych. Dopuszczalne pochylenie połaci dachowej od 1%.

 

 

pye-pv-250-s53h

NEXLER PREMIUM PYE PV250 S53H

Dane techniczne:

Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa
Rodzaj posypki: gruboziarnista
Rodzaj asfaltu, giętkość papy: modyfikowany SBS, -25 °C
Wady widoczne: brak wad widocznych
Długość: ≥ 5,0 m
Szerokość: ≥ 0,99 m
Szerokość papy obróbkowej 0,5 m
Prostoliniowość: ≤ 10 mm na 5 m długości rolki
Ilość na palecie: 24 rolek (120 m2)
Grubość: (5,3  0,2) mm
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze: ≥ 100°C
Odporność na działanie ognia zewnętrznego:
BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3)
Reakcja na ogień: klasa E
Wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu:
10 kPa (metoda A), 400 kPa (metoda B)
Wytrzymałość na rozciąganie:
kierunek podłużny: 1200  250 N/50 mm
wydłużenie: (50 ± 15) %
kierunek poprzeczny: 900  250 N/50 mm
wydłużenie: (50 ± 15) %
Odporność na obciążenie statyczne: ≥ 15 kg (metoda A)
Odporność na uderzenie: ≥ 1500 mm (metoda A)
Wytrzymałość na rozdzieranie:
kierunek podłużny: 350  150 N
kierunek poprzeczny: 350  150 N
Wytrzymałość złącza (ścinanie):
zakład podłużny: 850  250 N/50 mm
zakład poprzeczny: 1100  250 N/50 mm
Wytrzymałość złącza (oddzieranie):
zakład podłużny: 200  70 N
zakład poprzeczny: 200  70 N
Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -25 °C
Trwałość-odporność na spływanie w podwyższonej
temperaturze: (100  10) °C
Stabilność wymiarów: ≤ 1%
Zgodność z normą:
EN 13707:2004+A2:2009 (PN-EN 13707+A2:2012)


Zastosowanie:

Papa NEXLER PREMIUM PYE PV250 S53H przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych w wielowarstwowych pokryciach dachowych w tym do pokryć dachowych pod ciężkie zabezpieczenie powierzchni. Papa szczególnie polecana jest do wykonywania pokryć dachowych gdzie planowany jest montaż ogniw fotowoltaicznych. Papę NEXLER PREMIUM PYE PV250 S53H można stosować w jednej warstwie na dachy, na których nie stosuje się mocowania mechanicznego w tym do renowacji starych pokryć dachowych. Dopuszczalne pochylenie połaci dachowej od 1%. Papa szerokości 0,5 m przeznaczona do
wykonywania obróbek dachowych, w tym obróbek elementów pionowych oraz do montażu uchwytów pod fotowoltaikę, podkładek pod bloczki obciążające itd. Możliwość stosowania na ciągach komunikacyjnych.

 

 

nexler-pj-52h

NEXLER PJ 52H Medium

Dane techniczne:

Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa wzmacniana włóknami
szklanymi
Rodzaj posypki: gruboziarnista
Rodzaj asfaltu, giętkość papy: modyfikowany SBS, -5 °C
Wady widoczne: brak wad widocznych
Długość: ≥ 6,0 m
Szerokość: ≥ 0,99 m
Prostoliniowość: ≤ 10 mm na 5 m długości rolki
Ilość na palecie: 24 rolki po 6 m (144 m2), 24 rolki po 5 m (120 m2)
Grubość: 5,2 mm  15%
Odporność na działanie ognia zewnętrznego: Broof (t1)
Reakcja na ogień: klasa E
Wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa (metoda A)
Wytrzymałość na rozciąganie:
kierunek podłużny: 700 + 300; -250 N/50 mm
wydłużenie: (20, +35, - 16) %
kierunek poprzeczny: 500 + 300; - 250 N/50 mm
wydłużenie: (20 +35, - 16) %
Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -5 ˚C
Trwałość-odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze:
(90  10) °C
Stabilność wymiarów: ≤ 0,5%
Substancje niebezpieczne: Patrz Informacja o substancjach
zawartych w wyrobie. Nie zawiera azbestu ani składników smoły
węglowej.
Zgodność z normą:
EN 13707:2004+A2:2009 (PN-EN 13707+A2:2012)


Zastosowanie:

Papa NEXLER PJ 52H Medium przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych jak i renowacji starych pokryć dachowych na stabilnych podłożach betonowych. Papa nie jest przeznaczona do uszczelnień dachów na podłożach z płyt termoizolacyjnych lub desek. Dopuszczalne pochylenie połaci dachowej od 1%. Jako izolacja wodochronna dachów papa podlega badaniu reakcji na ogień i badaniu działania ognia zewnętrznego.

 

 

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej