Papy podkładowe

nexler-premium-pye-g200-s40

NEXLER PREMIUM PYE G200 S40

Dane techniczne:

Rodzaj osnowy: tkanina szklana
Rodzaj posypki: drobnoziarnista
Rodzaj asfaltu i giętkość papy: modyfikowany SBS, -20 ˚C
Wady widoczne: brak wad widocznych
Długość: ≥ 5,0 m
Szerokość: ≥ 0,99 m
Prostoliniowość: ≤ 10 mm na 5 m długości rolki
Ilość na palecie: 30 rolek (150 m2)
Grubość: 4,0  0,2 mm
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze:
≥ 100 ˚C
Odporność na działanie ognia zewnętrznego*: Broof(t1)
*dotyczy przebadanych układów warstw
Reakcja na ogień: klasa E
Wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu
2 kPa (metoda A), 10 kPa (metoda A), 60 kPa (metoda B),
200 kPa (metoda B)
Wytrzymałość na rozciąganie:
kierunek podłużny: 1500 ± 500 N/50 mm
wydłużenie: (12 ± 7) %
kierunek poprzeczny: 2900 ± 900 N/50 mm
wydłużenie: (12 ± 7) %
Odporność na obciążenie statyczne: ≥ 5 kg (metoda A i B)
Odporność na uderzenie: ≥ 1750 mm (metoda A)
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):
kierunek podłużny: 600  300 N
kierunek poprzeczny: 400  200 N
Wytrzymałość złącza na ścinanie:
zakład podłużny: 1800  700 N/50 mm
zakład poprzeczny: 1500  500 N/50 mm
Trwałość po sztucznym starzeniu oraz po działaniu chemikaliów:
- wodoszczelna przy: 2 kPa:
- zmiana oporu dyfuzyjnego pary wodnej nie większa niż ± 50%
- odporność chemiczna (zgodnie z załącznikiem A normy)
Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -20 ˚C
Przenikanie pary wodnej:
2,8 x 1012 ± 25% ?2×?×??/??
Współczynnik przepuszczalności radonu (radon permeability):
k=1,7x10-13 m2/s
Zgodność z normą:
EN 13707:2004+A2:2009
EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006

Zastosowanie:

Papa NEXLER PREMIUM PYE G200 S40 przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych w tym do pokryć dachowych przeznaczonych pod ciężkie zabezpieczenie powierzchni, zalecana jest szczególnie dla dachów o wymaganej kilkudziesięcioletniej żywotności pokrycia dachowego, w szczególności papa jest przeznaczona do mocowania mechanicznego.

 

 

nexler-pj-pye-pv-200-s40

NEXLER PJ PYE PV200 S40 FF

Dane techniczne:

Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa wzmacniana włóknem
szklanym
Powłoka na stronie wierzchniej: folia
Rodzaj asfaltu, giętkość papy: modyfikowany SBS, -20 °C
Wady widoczne: brak wad widocznych
Długość: ≥ 7,5 m
Szerokość: ≥ 0,99 m
Prostoliniowość: ≤ 15 mm na 7,5 m długości rolki
Ilość na palecie: 20 rolek (150 m2)
Grubość: 4,0 mm ± 10%
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze:
≥ 1000C
Odporność na działanie ognia zewnętrznego*: Broof(t1)
*dotyczy przebadanych układów warstw
Reakcja na ogień: klasa E
Wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu:
10 kPa (metoda A), 60 kPa (metoda B), 250 kPa (metoda B)
Wytrzymałość na rozciąganie:
kierunek podłużny: 800 ± 200 N/50 mm
wydłużenie: (50 ± 15) %
kierunek poprzeczny: 600 ± 300 N/50 mm
wydłużenie: (50 ± 15) %
Odporność na obciążenie statyczne: ≥ 15 kg (metoda B)
Odporność na uderzenie: ≥ 1000 mm (metoda A)
Wytrzymałość na rozdzieranie:
kierunek podłużny: 350  200 N
kierunek poprzeczny: 350 200 N
Wytrzymałość złącza (ścinanie):
zakład podłużny: 600 ± 300 N/50 mm
zakład poprzeczny: 800 ± 200 N/50 mm
Trwałość: wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa (metoda B):
- po sztucznym starzeniu
- po działaniu chemikaliów
(zg. z załącznikiem A normy)
Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -20˚C
Stabilność wymiarów: ≤ 0, 5 %
Przenikanie pary wodnej:
Zgodność z normą:
EN 13707:2004+A2:2009 (PN-EN 13707+A2:2012)
EN 13969:2004, EN 13969:2006/A1:2007
(PN-EN 13969:2006, PN-EN 13969:2006/A1:2007)

Zastosowanie:

Papa NEXLER PJ PYE PV200 S40 FF przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych, w tym do pokryć dachowych przeznaczonych pod ciężkie zabezpieczenie powierzchni, zalecana jest szczególnie dla dachów o wymaganej kilkudziesięcioletniej żywotności pokrycia dachowego. Papa NEXLER PJ PYE PV200 S40 FF zalecana jest również do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych lub przeciwwodnych elementów podziemnych (typ A i T), do izolacji balkonów, do wielowarstwowych izolacji tarasów. Dopuszczalne pochylenie połaci dachowej od 1%.

 

nexler-premium-pye-pv200-s30-ff

NEXLER PREMIUM PYE PV200 S30 FF

Dane techniczne:

Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa
Powłoka na stronie wierzchniej: folia
Rodzaj asfaltu, giętkość papy: modyfikowany SBS, -20 °C
Wady widoczne: brak wad widocznych
Długość: ≥ 10 m
Szerokość: ≥ 0,99 m
Prostoliniowość: ≤ 20 mm na 10 m długości rolki
Ilość na palecie: 20 rolek (200 m2)
Grubość: (3,0  0,2) mm
Stabilność wymiarów: ≤ 1%
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze: ≥ 100 °C
Odporność na działanie ognia zewnętrznego*: Broof(t1)
*dotyczy przebadanych układów warstw
Reakcja na ogień: klasa E
Wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa (metoda A)
Wytrzymałość na rozciąganie:
- kierunek podłużny: 850  200 N/50 mm
wydłużenie (45  15) %
- kierunek poprzeczny: 600  200 N/50 mm
wydłużenie (45  15) %
Odporność na obciążenie statyczne: ≥ 15 kg (metoda B)
Odporność na uderzenie: ≥ 700 mm (metoda A)
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):
kierunek podłużny: 300  100 N
kierunek poprzeczny: 300  100 N
Wytrzymałość złącza (ścinanie):
zakład podłużny: 600  200 N/50 mm
zakład poprzeczny: 800  200 N/50 mm
Trwałość: wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa:
- po sztucznym starzeniu
- po działaniu chemikaliów (zg. z załącznikiem A normy)
Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -20 ˚C
Przenikanie pary wodnej:
Sd ~ 380 m
Zgodność z normą:
EN 13707:2004+A2:2009 (PN-EN 13707 +A2:2012)
EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
(PN-EN 13969:2006, PN-EN 13969:2006/A1:2007)


Zastosowanie:

Papa NEXLER PREMIUM PYE PV200 S30 FF przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych, w tym do pokryć dachowych przeznaczonych pod ciężkie zabezpieczenie powierzchni, zalecana jest szczególnie dla dachów o wymaganej kilkudziesięcioletniej żywotności pokrycia dachowego. Papa NEXLER PREMIUM PYE PV200 S30
FF zalecana jest również do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych lub przeciwwodnych elementów podziemnych (typ A i T), do izolacji balkonów, do wielowarstwowych izolacji tarasów. Dopuszczalne pochylenie połaci dachowej od 1%.

 

 

nexler-stick

NEXLER Stick

DANE TECHNICZNE

Rodzaj osnowy welon szklany

Powłoka na stronie wierzchniej folia

Giętkość w niskiej temperaturze ≤ -20˚ C

Długość ≥ 10 m

Szerokość ≥ 0,99 m

Szerokość papy obróbkowej 0,5 m

Prostoliniowość ≤ 10 mm na 5 m długości rolki

Grubość (2,5 ± 0,2) mm

Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze 100°C

Odporność na działanie ognia zewn*. B (t1), B (t2) roof roof
*dotyczy przebadanych układów warstw
Reakcja na ogień klasa E

Wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu
≥ 2 kPa (metoda A)
≥ 10 kPa (metoda A)

Wytrzymałość na rozciąganie:
• kierunek podłużny 450 ± 150 N/50 mm
wydłużenie (4 ± 2) %
• kierunek poprzeczny 300 ± 150 N/50 mm
wydłużenie (4 ± 2) %

Odporność na obciążenie statyczne ≥ 5 kg (metoda B)

Odporność na uderzenie ≥ 600 mm (metoda A)

Wytrzymałość na rozdzieranie:
• kierunek podłużny 150 ± 100 N
• kierunek poprzeczny 100 ± 50 N

Wytrzymałość złącza:
• ścinanie
- zakład podłużny 300 ± 150 N/50 mm
- zakład poprzeczny 450 ± 150 N/50 mm

Trwałość:
 po sztucznym starzeniu/degradacji wodoszczelność ≥ 2 kPa
(metoda A)
• odporność na chemikalia zg. z załącznikiem A normy

Przenikanie pary wodnej Sd ~ 320 m

Zgodność z normą
EN 13707:2004+A2:2009,
EN 13969:2004,
EN 13969:2004/A1:2007

Badania samoprzylepności pap wykonane w Łukasiewicz-WIT, Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA”

Wytrzymałość na odrywanie papy od płyt styropianowych:
(Procedura badawcza nr 3 wyd. 03 z dnia 12.05.2021)
- w temperaturze 23°C i przy wilgotności 50%: 110 ± 7 kPa
- po 24 godzinnym oddziaływaniu wody w temp. 20°C: 100 ± 9 kPa
- po 24 godzinnym oddziaływaniu temperatury 70°C: 140 ± 11 kPa

Wytrzymałość na oddzieranie papy od powierzchni płyt styropianowych:
(Procedura badawcza nr 3 wyd. 04 z dnia 12.05.2021)
- siła oddzierająca papę od płyt EPS: 14,4 ± 1,5 N

 

ZASTOSOWANIE
• Warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych
• Warstwa podkładowa w wielowarstwowych izolacjach tarasów
• Jako izolacja dachów i tarasów może być stosowana na warstwie termoizolacji
z płyt EPS (styropian)
• Izolacja przeciwwilgociowa podziemnych elementów budowli (typ A)
• Minimalne pochylenie połaci 1%
• Papa szerokości 0,5 m przeznaczona do wykonywania obróbek dachowych,
w tym obróbek pionowych. Zapewnia szybki i łatwy montaż na połączeniu
pion/poziom każdego elementu dachu. Wygodna w stosowaniu na
fundamentach.

 

 

nexler-pye-g200-s40

NEXLER PYE G200 S40

Dane techniczne:

Rodzaj osnowy: tkanina szlana
Rodzaj posypki: drobnoziarnista
Rodzaj asfaltu i giętkość papy: modyfikowany SBS, -20 ˚C
Wady widoczne: brak wad widocznych
Długość: ≥ 5,0 m
Szerokość: ≥ 0,99 m
Prostoliniowość: ≤ 10 mm na 5 m długości rolki
Ilość na palecie: 30 rolek (150 m2)
Grubość: 4,0  0,2 mm
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze:
≥ 100 ˚C
Odporność na działanie ognia zewnętrznego*: Broof(t1)
*dotyczy przebadanych układów warstw
Reakcja na ogień: klasa E
Wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu
2 kPa (metoda A), 10 kPa (metoda A), 60 kPa (metoda B),
200 kPa (metoda B)
Wytrzymałość na rozciąganie:
kierunek podłużny: 1500 ± 500 N/50 mm
wydłużenie: (12 ± 7) %
kierunek poprzeczny: 2900 ± 900 N/50 mm
wydłużenie: (12 ± 7) %
Odporność na obciążenie statyczne: ≥ 5 kg (metoda A i B)
Odporność na uderzenie: ≥ 1750 mm (metoda A)
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):
kierunek podłużny: 600  300 N
kierunek poprzeczny: 400  200 N
Wytrzymałość złącza na ścinanie:
zakład podłużny: 1800  700 N/50 mm
zakład poprzeczny: 1500  500 N/50 mm
Trwałość po sztucznym starzeniu oraz po działaniu chemikaliów:
- wodoszczelna przy: 2 kPa:
- zmiana oporu dyfuzyjnego pary wodnej nie większa niż ± 50%
- odporność chemiczna (zgodnie z załącznikiem A normy)
Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -20 ˚C
Przenikanie pary wodnej:
2,8 x 1012 ± 25% ?2×?×??/??
Współczynnik przepuszczalności radonu (radon permeability):
k=1,7x10-13 m2/s
Zgodność z normą:
EN 13707:2004+A2:2009
EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006

Zastosowanie:

Papa NEXLER PREMIUM PYE G200 S40 przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa podkładowa  w wielowarstwowych pokryciach dachowych w tym do pokryć dachowych przeznaczonych pod ciężkie zabezpieczenie powierzchni, zalecana jest szczególnie dla dachów o wymaganej kilkudziesięcioletniej żywotności pokrycia dachowego, w szczególności papa jest przeznaczona do mocowania mechanicznego.

 

 

 

nexler-ultimax-pye-g200-s25-1

NEXLER Ultimax PYE G200 S25

Dane techniczne:

Rodzaj osnowy: tkanina szklana
Powłoka na stronie wierzchniej: włóknina
Rodzaj asfaltu i giętkość papy: modyfikowany SBS, -100C
Długość: ≥ 10,0 m
Szerokość: ≥ 0,99 m
Ilość na palecie: 24 rolek (240 m2)
Grubość: (2,5  0,2) mm
Odporność na działanie ognia zewnętrznego*: Broof(t1)
*dotyczy przebadanych układów warstw
Reakcja na ogień: klasa E
Wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu:
10 kPa (metoda A)
60 kPa (metoda B)
Wytrzymałość na rozciąganie:
kierunek podłużny: 1500  500 N/50 mm
wydłużenie: (8 ± 4) %
kierunek poprzeczny: 2900  900 N/50 mm
wydłużenie: (8 ± 4) %
Odporność na obciążenie statyczne:
≥ 5 kg (metoda A)
≥ 5 kg (metoda B)
Odporność na uderzenie: ≥ 1000 mm (metoda A)
Wytrzymałość na rozdzieranie:
kierunek podłużny: 600  300 N
kierunek poprzeczny: 400  200 N
Wytrzymałość złącza:
ścinanie:
kierunek podłużny: 1800  700 N/50 mm
kierunek poprzeczny: 1500  500 N/50 mm
Trwałość: wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa:
-po sztucznym starzeniu
-po działaniu chemikaliów
( zgodnie z załącznikiem A normy)
Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -10˚C
Przenikanie pary wodnej:
Sd ~ 340 m
Zgodność z normą:
EN 13707:2004+A2:2009 (PN-EN 13707+A2:2012)
EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
(PN-EN 13969:2006, PN-EN 13969:2006/A1:2007)


Zastosowanie:
Papa NEXLER Ultimax PYE G200 S25 przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych w tym do pokryć dachowych przeznaczonych pod ciężkie zabezpieczenie powierzchni, zalecana jest szczególnie dla dachów o wymaganej kilkudziesięcioletniej żywotności pokrycia dachowego. Papa NEXLER Ultimax PYE G200 S25 zalecana jest również do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych lub przeciwwodnych elementów podziemnych (typ A i T). Dopuszczalne pochylenie połaci dachowej od 1%.

 

 

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej